Acte necesare pensionare anticipata 2024

Care sunt Actele necesare pentru pensionare anticipata in 2024 si care sunt regulile sau modalitatile legale prin care putem iesi la pensie ceva mai devreme.

Trebuie sa stii faptul ca, pensionarea anticipată poate fi obţinută cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, de către cei care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Acte necesare pentru pensie anticipata

Conform cu datele oficale Documentele necesare înscrierii la PENSIE ANTICIPATĂ, după caz:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);
 •  carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 •  carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 •  alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Dreptul la pensie anticipată au toate persoanele care au realizat sau care au depășit stagiul complet de cotizare la bugetul pensiilor publice, fără să fi împlinit limita de vârstă pentru pensionare.

Pensionarea anticipată se poate solicita chiar din prima zi în care îndeplinești condițiile stabilite de lege. Cererea îți va fi admisă sau respinsă în cel mult 45 de zile de la depunerea acesteia la casa de pensii. Decizia de pensionare îți va fi comunicată în termen de 5 zile de la emitere.

Recalcularea pensiei anticipate
Recalcularea pensiei anticipate se poate face în următoarele cazuri:

• prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior înscrierii la pensie, care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;

• în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, pentru a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia;

Recalculare pensie anticipata

Pentru recalcularea pensiei anticipate, persoanele trebuie să depună la Casa de Pensii un dosar care să cuprindă următoarele acte:

 • Cerere de recalculare;
 • Talon de pensie;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Gaseste mai multe articole de interes public pe pagina noastra info-max.eu – Informatia la maxim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *